ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

പുസ്തകങ്ങൾ

കേരളം

കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ.
എഡിറ്റർ: സി. ഗണേഷ്
പേജ്: 150, വില: 120/ -

ഭാഷാസാഹിത്യ ചരിതം ഒന്നാം ഭാഗം

ആറ്റൂർ കൃഷ്ണ പിഷാരടി (പൈതൃക ഗ്രന്ഥാവലി )
എഡിറ്റർ: ഡോ.ടി.അനീതകുമാരി
പേജ് : 133, വില: 120/-

മിഷനറി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്

ചീഫ് എഡിറ്റർ : ഡോ. എം. ശ്രീനാഥൻ
പേജുകൾ: 389, വില: 300 / -

മലയാള സാഹിത്യ ചരിത സംഗ്രഹം

പി. ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ (പൈതൃക ഗ്രന്ഥാവലി )
എഡിറ്റർ: ഡോ. സ്മിത കെ. നായർ
സീരീസ് എഡിറ്റർ (പൈതൃക ഗ്രന്ഥാവലി ) : ഡോ.ടി.അനീതകുമാരി
പേജ് : 177, വില: 135 / -

പ്രാചീനസുധ

ഡോ. എസ്.കെ. നായര്‍ സംശോധകന്‍: ഡോ. അശോക് ഡിക്രൂസ്
പേജ്: 275, വില: 205/-

കേരളനാടകം

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 135, വില: 125/-

എന്‍.വി.യുടെ പരിസ്ഥിതിചിന്തകള്‍

എഡിറ്റര്‍: ജി. മധുസൂദനന്‍
പേജ്: 338, വില: 225/-

മലയാള ഭാഷാചരിത്രം പുതുവഴികൾ

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 164, വില: 140/-

ചരിത്രം രീതിശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ

എഡിറ്റര്‍: ഡോ . എം ആർ രാഘവവാരിയർ
പേജ്: 176 , വില: 130/-

മലപ്പുറം ഭാഷാഭേദപഠനം

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 356, വില: 220/-

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ ജീവിതരേഖ

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണന്‍
പേജ് : 206, വില: 110/-

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഒരു പഠനം.

എഡി: പ്രൊഫ ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണന്‍
പേജ് : 150, വില: 80/-

Page 2 of 3123