ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

പുസ്തകങ്ങൾ

കുമാരനാശാന്റെ രചനാശില്പം

ഡോ. എം.എം. ബഷീര്‍


പേജ് 668, വില: 550/-

എം.ടി യിലേക്കുള്ള വഴികള്‍

എഡിറ്റര്‍: കെ. ജയകുമാര്‍ - ഒക്‌ടോബര്‍ 2017
പേജ് 1420, വില: 1200/-

മലയാള സാഹിത്യ ചരിത സംഗ്രഹം

പി. ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ (പൈതൃക ഗ്രന്ഥാവലി )
എഡിറ്റർ: ഡോ. സ്മിത കെ. നായർ
സീരീസ് എഡിറ്റർ: (പൈതൃക ഗ്രന്ഥാവലി ) : ഡോ. ടി. അനീതകുമാരി
പേജ് : 177, വില: 135 / -

ഇൻഡോ ആര്യൻ ലോൺവേഡുകൾ മലയാളത്തിൽ

രചന: കെ. ഗോദവർമ്മ , എഡിറ്റർ: ഡോ. സൈതലവി. സി, സീരീസ് എഡിറ്റർ: ഡോ. എം. ശ്രീനാഥൻ.
പേജ്: 240, വില:250/-

മിഷനറി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്

ചീഫ് എഡിറ്റർ : ഡോ. എം. ശ്രീനാഥൻ
പേജുകൾ: 389, വില: 300 / -

പ്രാചീനസുധ

ഡോ. എസ്.കെ. നായര്‍ സംശോധകന്‍: ഡോ. അശോക് ഡിക്രൂസ്
പേജ്: 275, വില: 205/-

കേരളം

കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ.
എഡിറ്റർ: സി. ഗണേഷ്
പേജ്: 150, വില: 120/ -

ഭാഷാസാഹിത്യ ചരിതം ഒന്നാം ഭാഗം

ആറ്റൂർ കൃഷ്ണ പിഷാരടി (പൈതൃക ഗ്രന്ഥാവലി )
എഡിറ്റർ: ഡോ. ടി. അനീതകുമാരി
പേജ് : 133, വില: 120/-

ചോംസ്‌കിയന്‍ വാക്യഘടനാപഠനം

പ്രൊഫ. പി. മാധവന്‍പേജ്: 250, വില: 225/-

കേരളനാടകം

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 135, വില: 125/-

ഹെര്‍മന്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ട്

അല്‍ബ്രെഹ്ത് ഫ്രെന്‍സ്
പരിഭാഷകൻ : ഡോ. എന്‍പി. ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്
പേജ്: 269, വില: 210/-

മലയാള ഭാഷാചരിത്രം പുതുവഴികൾ

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 164, വില: 140/-

Page 2 of 3123