ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ഗവേഷണം

ഗവേഷണം

ഗവേഷണ മാര്‍ഗദര്‍ശികള്‍

യു. ജി. സി. നിയമങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി താഴെ പറയുന്ന സ്ഥിരം അധ്യാപകരെ ഗവേഷണ മാര്‍ഗദര്‍ശികളായി സര്‍വകലാശാല അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍ അക്കാദമിക് ഡീനിന്റെ പദവി വഹിക്കുന്നു.

  • ഭാഷാശാസ്ത്രം

ഡോ. എം. ശ്രീനാഥന്‍, ഡോ. സി. സെയ്തലവി, ഡോ. സ്മിത കെ.നായര്‍, ഡോ. എം സന്തോഷ്

  • സാഹിത്യഫാക്കല്‍റ്റി

ഡോ. ടി. അനിതകുമാരി, ഡോ. ഇ. രാധാകൃഷ്ണന്‍,ഡോ. ഡോ. സി. ഗണേഷ്,ഡോ. മുഹമദ് റാഫി, ഡോ. രോഷ്‌നി സ്വപ്ന, ഡോ. എ. അന്‍വര്‍

  • സംസ്‌കാരപൈതൃകപഠനം

ഡോ. കെ. എം. ഭരതന്‍, ഡോ. സുനീത ടി. വി,ഡോ. സജിന, ഡോ. പി. സതീഷ്

  • മാധ്യമ പഠനം

ഡോ.രാജീവ് മോഹന്‍

  • സിനിമാപഠനം

ഡോ. സുധീര്‍ സലാം

  • പരിസ്ഥിതി പഠനം

ഡോ. ആര്‍. ധന്യ,ഡോ. ജെയ്‌നി വര്‍ഗീസ്

  • തദ്ദേശവികസനപഠനം

ഡോ. ശ്രീരാജ്

എം. ഫില്‍,പി. എച്ഛ്ഡി പ്രവേശനം

ഈ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രവേശനപരീക്ഷയേയും അഭിമുഖത്തേയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. സ്റ്റൈപ്പന്റ്

  • എം. ഫില്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 4000 രൂപ സ്റ്റൈപ്പന്റ് നല്‍കുന്നതാണ്.
  • പി. എച്ഛ്ഡി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 12000 രൂപ സ്റ്റൈപ്പന്റ് നല്‍കുന്നതാണ്.
  • പി.എച്ഛ്ഡി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൗജന്യലാപ്‌ടോപ്പും ദേശീയ-അന്തര്‍ദേശീയ സെമിനാറുകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും നല്‍കുന്നതാണ്.