ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസര്‍വകലാശാലയുടെ
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല 2012 നവംബര്‍ ഒന്നിന് നിലവില്‍ വന്നു. 2013 ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല ആക്ട്‌ 2013 നിയമസഭ അംഗീകരിച്ചു. മലയാള ഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്‍റെയും കേരള സംസ്കാരത്തിന്‍റെയും പരിപോഷണത്തിന് വേണ്ട പഠനവും ഗവേഷണവും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് സര്‍വകലാശാലയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യ മുഴുവനുമാണ് സര്‍വകലാശാലയുടെ ഭൂപരിധി, ബിരുദാനന്തരബിരുദ പഠനവും ഗവേഷണവുമായിരിക്കും പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍. മലയാള ഭാഷ, സാഹിത്യം, മാധ്യമം, മാനവിക വിഷയങ്ങള്‍, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിഷയങ്ങള്‍ ഇവയെല്ലാം മലയാള മാധ്യമത്തില്‍ ഇവിടെ പഠന വിധേയമാക്കാം. കേരളത്തിന്‍റെ സാംസ്കാരികവും ബൗദ്ധികവുമായ പൈതൃകമാണ് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു മേഖല. ഉയര്‍ന്ന...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക വിർച്വൽ ടൂർ

വാര്‍ത്തകള്‍

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഇതൊരു പുകയിലവിരുദ്ധ, ലഹരിവിരുദ്ധ, റാഗിങ്ങ് രഹിത കാമ്പസ്‌ ആണ്.

കോഴ്‌സുകൾ

എം.ഫില്‍

എം.ഫില്‍

പിഎച്ഛ്.ഡി, കോഴ്‌സിന്റെയോ മറ്റ് ഉന്നത ഗവേഷണങ്ങളുടേയോ പ്രാഥമിക കോഴ്‌സായാണ് എം.ഫില്‍ വിഭാവനം...

പിഎച്ഛ്.ഡി

പിഎച്ഛ്.ഡി

വിമര്‍ശനാത്മകചിന്തയിലും ധൈഷണികവ്യാപരങ്ങളിലും പുതിയ സംസ്‌കാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പി. എച്ഛ്...

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകള്‍

എം.എ. ഭാഷാശാസ്ത്രം

നവസാങ്കേതിക പരിസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയും നൈപുണ്യവുമുള്ള മനുഷ്യവിഭവത്തെ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

എം.എ. മലയാളം (സാഹിത്യപഠനം)

സാഹിത്യവും ഭാഷാസംബന്ധിയുമായ മേഖലകളില്‍ സമ്പന്നവും ക്രമീകൃതവുമായ അറിവ് ഈ കോഴ്‌സ്...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

എം.എ. മലയാളം (സാഹിത്യരചന)

സാഹിത്യരചനയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നല്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ട് സര്‍വകലാശാല വിഭാവനം ചെയ്ത കോഴ്‌സാണിത്....

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

എം.എ. മലയാളം ( സംസ്കാര പൈതൃക പഠനം)

കേരളത്തിന്റെ സംസ്‌കാരപൈതൃകത്തെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്രവും അന്തര്‍വൈജ്ഞാനികവുമായ പഠനമാണ് കോഴ്‌സിന്റെ ലക്ഷ്യം.സാംസ്‌കാരിക...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

എം.എ. മാധ്യമപഠനം

വാര്‍ത്താവിനിമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങള്‍ കോഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമാണ്. റിപ്പോര്‍ട്ടിംഗ്, എഡിറ്റിംഗ്,...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

എം.എ / എം.എസ് സി പരിസ്ഥിതി പഠനം

അക്കാദമിക് രംഗത്തു മാത്രമല്ല നിത്യജീവിതത്തിലും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ അടിസ്ഥാന വിഷയമായി...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

എം.എ. വികസനപഠനം ( തദ്ദേശവികസനം)

വികസന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, പ്രാദേശികവികസനം, വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം എന്നിവയില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

എം.എ. സോഷ്യോളജി

സാമൂഹിക ചിന്തകരുടെ സംഭാവനകള്‍, ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്‍, കേരള സമൂഹം-സവിശേഷതകള്‍,...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

എം.എ. ചരിത്ര പഠനം

കേരളചരിത്രത്തിന് സവിശേഷ പ്രാധാന്യം നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യന്‍, ലോകചരിത്രപഠനം കോഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമാണ്....

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

എം.എ. ചലച്ചിത്ര പഠനം

സിനിമാചരിത്രം, സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍, ലോകസിനിമ, ഇന്ത്യന്‍സിനിമ, എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം മലയാളസിനിമയ്ക്കും ആചാര്യന്‍മാര്‍ക്കും പ്രത്യേകം...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ബന്ധപ്പെടുക

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല
വാക്കാട്, തിരൂര്‍
മലപ്പുറം, പിന്‍:676 502

0494 2631230

info@temu.ac.in