ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

വിവരാവകാശ നിയമം

വിവരാവകാശ നിയമം

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

കെ. രത്‌നകുമാര്‍ (അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസര്‍)

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല

വാക്കാട്, തിരൂര്‍ – 676502

ഫോണ്‍ : 0494 2631230

ഇ-മെയില്‍: malayalasarvakalasala@gmail.com

അപ്പീൽ അധികാരി

പ്രൊഫ. കെ.എം. ഭരതന്‍ (രജിസ്ട്രാര്‍ ഇന്‍ ചാര്‍ജ്)

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല

വാക്കാട്, തിരൂര്‍ – 676502

ഫോണ്‍ : 0494 2631230

ഇ-മെയില്‍: malayalasarvakalasala@gmail.com