ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പുസ്തകങ്ങൾ

മലപ്പുറം ഭാഷാഭേദപഠനം

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 356, വില: 220/-

എന്‍.വിയുടെ വിജ്ഞാനസാഹിത്യം

എഡിറ്റര്‍: ടി. പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍
പേജ് : 72, വില: 60/-

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ഒരു പഠനം.

എഡി: പ്രൊഫ. ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണന്‍
പേജ് : 150, വില: 80/-

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ ജീവിതരേഖ

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണന്‍
പേജ് : 206, വില: 110/-

ഏ.ആര്‍. നിഘണ്ടു

പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ് : 310, വില : 120 /-

Page 4 of 41234