ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പുസ്തകങ്ങൾ

ഇൻഡോ ആര്യൻ ലോൺവേഡുകൾ മലയാളത്തിൽ

രചന: കെ. ഗോദവർമ്മ , എഡിറ്റർ: ഡോ. സൈതലവി. സി, സീരീസ് എഡിറ്റർ: ഡോ. എം. ശ്രീനാഥൻ.
പേജ്: 240, വില:250/-

മിഷനറി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്

ചീഫ് എഡിറ്റർ : ഡോ. എം. ശ്രീനാഥൻ
പേജുകൾ: 389, വില: 300 / -

പ്രാചീനസുധ

ഡോ. എസ്.കെ. നായര്‍ സംശോധകന്‍: ഡോ. അശോക് ഡിക്രൂസ്
പേജ്: 275, വില: 205/-

കേരളം

കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ.
എഡിറ്റർ: സി. ഗണേഷ്
പേജ്: 150, വില: 120/ -

ഭാഷാസാഹിത്യ ചരിതം ഒന്നാം ഭാഗം

ആറ്റൂർ കൃഷ്ണ പിഷാരടി (പൈതൃക ഗ്രന്ഥാവലി )
എഡിറ്റർ: ഡോ. ടി. അനീതകുമാരി
പേജ് : 133, വില: 120/-

ചോംസ്‌കിയന്‍ വാക്യഘടനാപഠനം

പ്രൊഫ. പി. മാധവന്‍പേജ്: 250, വില: 225/-

കേരളനാടകം

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 135, വില: 125/-

ഹെര്‍മന്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ട്

അല്‍ബ്രെഹ്ത് ഫ്രെന്‍സ്
പരിഭാഷകൻ : ഡോ. എന്‍പി. ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്
പേജ്: 269, വില: 210/-

മലയാള ഭാഷാചരിത്രം പുതുവഴികൾ

എഡിറ്റര്‍: പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 164, വില: 140/-

എന്‍.വി.യുടെ പരിസ്ഥിതിചിന്തകള്‍

എഡിറ്റര്‍: ജി. മധുസൂദനന്‍
പേജ്: 338, വില: 225/-

ചരിത്രം രീതിശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ

എഡിറ്റര്‍: ഡോ . എം ആർ രാഘവവാരിയർ
പേജ്: 176 , വില: 130/-

ഹെര്‍മന്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ടും മലയാളവും

എഡിറ്റർ : പ്രൊഫ. സ്‌കറിയ സക്കറിയ
പേജ്: 1500 , വില: 1000/-

Page 3 of 41234