ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പുസ്തകങ്ങൾ

ചോംസ്‌കിയന്‍ വാക്യഘടനാപഠനം

പ്രൊഫ. പി. മാധവന്‍പേജ്: 250, വില: 225/-

നളചരിതമണിപ്രവാളം

മന്ദന്‍ ഗുരുക്കള്‍ - എഡിറ്റര്‍. പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍


പേജ്: 416, വില: 350/-

ഫെമിനിസ്റ്റ് നിഘണ്ടു

സംഗീത. എം.കെ, പ്രജിഷ. എ.കെ പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
പേജ്: 184, വില: 150/-

ഏ.ആര്‍ വിജ്ഞാനീയം

എഡിറ്റര്‍മാര്‍. പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍, ഡോ. സി. സൈതലവി


പേജ്: 1016, വില: 800/-

കേരളപാണിനീയവിജ്ഞാനം 2

എഡിറ്റര്‍മാര്‍. പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥന്‍, ഡോ. സി. സൈതലവി
പേജ്: 1163, വില: 1000/-

സിനിമ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ചരിത്രവഴികള്‍

ഡോ. ടി. അനിതകുമാരി
പേജ്: 692, വില: 600/-

മലയാളഭാഷാചരിത്രം (പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള)

എഡി. ഡോ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഇളയിടത്ത്
പേജ്: 586, വില: 450/-

ഗവേഷണപഠനവും രീതിശാസ്ത്രവും

എഡിറ്റര്‍മാര്‍. ഡോ. ടി. അനിതകുമാരി,
ഡോ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഇളയിടത്ത്

പേജ്: 320, വില: 360/-

കുമാരനാശാന്റെ രചനാശില്പം

ഡോ. എം.എം. ബഷീര്‍


പേജ് 668, വില: 550/-

എം.ടി യിലേക്കുള്ള വഴികള്‍

എഡിറ്റര്‍. കെ. ജയകുമാര്‍ - ഒക്‌ടോബര്‍ 2017
പേജ് 1420, വില: 1200/-

ഇൻഡോ ആര്യൻ ലോൺവേഡുകൾ മലയാളത്തിൽ

രചന: കെ. ഗോദവർമ്മ , എഡിറ്റർ: ഡോ. സൈതലവി. സി, സീരീസ് എഡിറ്റർ: ഡോ. എം. ശ്രീനാഥൻ.
പേജ്: 240, വില:250/-

കേരളം

കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ.
എഡിറ്റർ: സി. ഗണേഷ്
പേജ്: 150, വില: 120/ -

Page 1 of 3123