ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

എം.എ. തദ്ദേശവികസന പഠനം

എം.എ. തദ്ദേശവികസന പഠനം

പ്രാദേശികവികസനം, വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം എന്നിവയില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന കോഴ്‌സാണിത്. വികസനപ്രക്രിയയുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ തലങ്ങള്‍, ഭരണപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, കേരളത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും വികസനാനുഭവങ്ങള്‍, മനുഷ്യവിഭവശേഷി വികസനം, വികേന്ദീകരണം സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും, പൊതുധനകാര്യം, ഗവേഷണരീതിശാസ്ത്രം, എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വിഷയങ്ങള്‍ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്.

പഠനബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങള്‍

 • പ്രൊഫ. എം. എ. ഉമ്മന്‍
 • പ്രൊഫ. ടി. പി. കണ്ണന്‍
 • ഡോ. സണ്ണി ജോര്‍ജ്‌
 • ഡോ. ടി. കെ രാമകൃഷ്ണന്‍
 • പ്രൊഫ. ഷാഹിന
 • ഡോ. ഷൈജന്‍ ഡേവിസ്
 • ഡോ. ബി. എല്‍. ബിജു
 • ശ്രീ. ടി. പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍
 • ശ്രീ. ടി. ഗംഗാധരന്‍
 • ശ്രീമതി . ശ്രീജ വി
 • ഡോ. എ പി ശ്രീരാജ്. (പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവ്)

പാഠ്യപദ്ധതിക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക