ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

എം.എ. തദ്ദേശവികസന പഠനം

എം.എ. തദ്ദേശവികസന പഠനം

പ്രാദേശികവികസനം, വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം എന്നിവയില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന കോഴ്‌സാണിത്. വികസനപ്രക്രിയയുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ തലങ്ങള്‍, ഭരണപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, കേരളത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും വികസനാനുഭവങ്ങള്‍, മനുഷ്യവിഭവശേഷി വികസനം, വികേന്ദീകരണം സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും, പൊതുധനകാര്യം, ഗവേഷണരീതിശാസ്ത്രം, എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വിഷയങ്ങള്‍ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്.

പഠനബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങള്‍

  • പ്രൊഫ. കുഞ്ഞാമ്മൻ
  • ഡോ. സണ്ണി ജോര്‍ജ്‌
  • ഡോ. ഷഹീന
  • ഡോ. ഷൈജന്‍ ഡേവിസ്
  • ഡോ. ബിജു ബി. എല്‍.
  • പ്രൊഫ. എം എച് ഇല്യാസ്
  • ഡോ. അഭിലാഷ് ബാബു
  • ശ്രീമതി. ശ്രീജ. വി
  • ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ. എൻ
  • ഡോ. എ.പി. ശ്രീരാജ് (ചെയർമാൻ)

പാഠ്യപദ്ധതിക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക