ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

എം.എ. സോഷ്യോളജി

എം.എ. സോഷ്യോളജി

സാമൂഹിക ചിന്തകരുടെ സംഭാവനകള്‍, ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്‍, കേരള സമൂഹം-സവിശേഷതകള്‍, ഗവേഷണമാതൃകകള്‍ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമഗ്രമായ സാമൂഹികശാസ്ത്രജ്ഞാനം ആര്‍ജിക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ കുടിയേറ്റാനുഭവങ്ങള്‍, ആഗോളവല്‍ക്കരണ സന്ദര്‍ഭം എന്നിവ കോഴ്‌സിന്റെ സവിശേഷ പഠനമേഖലകളാണ്.

പഠനബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങള്‍

  • ഡോ. പി.കെ. പോക്കര്‍ (ഡീന്‍)
  • ഡോ. ആന്‍റണി പാലക്കല്‍
  • ഡോ. എന്‍.പി. ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്
  • ഡോ. ജോണി സി. ജോസഫ്
  • ഡോ. ബിജു വിന്‍സന്‍റ്
  • ശ്രീമതി എന്‍. രാഖി
  • ഡോ. സ്വപ്നാറാണി എസ്.എസ്.
  • ഡോ. കെ.എസ്. ഹക്കിം

പാഠ്യപദ്ധതി

  1. പാഠ്യപദ്ധതി(2018-2021)
  2. പാഠ്യപദ്ധതി(2021 അഡ്മിഷൻ മുതൽ )