ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സ്ഥാപക വൈസ് ചാൻസലർ

സ്ഥാപക വൈസ് ചാൻസലർ

ശ്രീ. കെ. ജയകുമാർ

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രെട്ടറിയായി വിരമിച്ച ഉടനെ 2012 നവംബർ ഒന്നിന് ചുമതലയേറ്റ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് ഈ സർവ്വകലാശാല . ഭരണപരവും അക്കാദമികപരവുമായ സർവകലാശാലയുടെ ഉയർച്ചക്കതിദാനമായിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. കവിയും ഗ്രന്ഥകാരനും ഗാന രചയിതാവും ചിത്രകാരനുമൊക്കെയായി അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ. കെ. ജയകുമാർ 2017 ഒക്ടോബർ  25 ന് വിരമിച്ചു .