ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

നിര്‍വാഹക സമിതി

നിര്‍വാഹക സമിതി

സര്‍വകലാശാല ആക്ട്, സ്റ്റാറ്റിയൂട്ട്, റെഗുലേഷനുകളും നിയമങ്ങളും ഇവയുടെ പരിധിയില്‍നിന്നുകൊണ്ട് ഭരണപരവും അക്കാദമികവുമായ കാര്യങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ചുമതലപ്പെട്ട സമിതിയാണിത്.

സമിതി അംഗങ്ങൾ

  • ഡോ . വി. അനിൽ കുമാർ (വൈസ് ചാന്‍സലര്‍, ചെയര്‍മാന്‍)
  • ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്,സെക്രട്ടറി
  • സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ്,സെക്രട്ടറി
  • ധനകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി
  • ഡോ. ലിസ്സി മാത്യു (ഗവേഷണ സഭ വൈസ് ചെയർമാൻ )
  • ഡോ. സി. രാജേന്ദ്രൻ (ചെയര്‍മാന്‍, സാഹിത്യ ഫാക്കല്‍റ്റി ഉപദേശകസമിതി)
  • ഡോ. കെ കെ എൻ കുറുപ്പ് (ചെയര്‍മാന്‍, പൈതൃകപഠന ഫാക്കല്‍റ്റി ഉപദേശകസമിതി)
  • ഡോ. സ്മിത കെ നായർ (സര്‍വകലാശാലസ്കൂള്‍  ഡയറക്ടര്‍മാരുടെ പ്രതിനിധി)
  • ഡോ .കെ വി ശശി(സര്‍വകലാശാല അധ്യാപകരുടെ പ്രതിനിധി)
  • ആശിഷ് സുകു (വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി)