ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

നിര്‍വാഹക സമിതി

നിര്‍വാഹക സമിതി

സര്‍വകലാശാല ആക്ട്, സ്റ്റാറ്റിയൂട്ട്, റെഗുലേഷനുകളും നിയമങ്ങളും ഇവയുടെ പരിധിയില്‍നിന്നുകൊണ്ട് ഭരണപരവും അക്കാദമികവുമായ കാര്യങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ചുമതലപ്പെട്ട സമിതിയാണിത്.

സമിതി അംഗങ്ങൾ

 • ഡോ . വി. അനിൽ കുമാർ (വൈസ് ചാന്‍സലര്‍, ചെയര്‍മാന്‍)
 • ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്,സെക്രട്ടറി
 • സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ്,സെക്രട്ടറി
 • ധനകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി
 • ശ്രീ. കെ. പി രാമനുണ്ണി (ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധി)
 • ഡോ .പത്മനാഭൻ എൻ. വി (ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധി)
 • ശ്രീമതി എ. ജി. ഒലീന  (ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധി)
 • ഡോ. എ കെ നമ്പ്യാർ (ഗവേഷണ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ )
 • ഡോ. സി. രാജേന്ദ്രൻ (ചെയര്‍മാന്‍, സാഹിത്യ ഫാക്കല്‍റ്റി ഉപദേശകസമിതി)
 • ഡോ. കെ കെ എൻ കുറുപ്പ് (ചെയര്‍മാന്‍, പൈതൃകപഠന ഫാക്കല്‍റ്റി ഉപദേശകസമിതി)
 • വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി (ഒഴിവ് )