ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

നിര്‍വാഹക സമിതി

നിര്‍വാഹക സമിതി

സര്‍വകലാശാല ആക്ട്, സ്റ്റാറ്റിയൂട്ട്, റെഗുലേഷനുകളും നിയമങ്ങളും ഇവയുടെ പരിധിയില്‍നിന്നുകൊണ്ട് ഭരണപരവും അക്കാദമികവുമായ കാര്യങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ചുമതലപ്പെട്ട സമിതിയാണിത്.

സമിതി അംഗങ്ങൾ

  • ഡോ. എൽ. സുഷമ (വൈസ് ചാന്‍സലര്‍) – ചെയര്‍മാന്‍
  • ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്,സെക്രട്ടറി
  • സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ്,സെക്രട്ടറി
  • ധനകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി
  • ഡോ. കെ.ജി. പൗലോസ് (ഗവേഷണസഭ, വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍)
  • ഡോ. സി. രാജേന്ദ്രൻ (ചെയര്‍മാന്‍, സാഹിത്യ ഫാക്കല്‍റ്റി ഉപദേശകസമിതി)
  • ഡോ. ജെ. പ്രസാദ് (പാരമ്പര്യ വിജ്ഞാനസമ്പ്രദായ ഫാക്കല്‍റ്റി  ഉപദേശകസമിതി)
  • ഡോ. കെ. എം. അനിൽ (സര്‍വകലാശാല  സ്കൂൾ ഡയറക്ടർമാരുടെ പ്രതിനിധി)
  • ഡോ. ധന്യ. ആർ (സര്‍വകലാശാല അധ്യാപകരുടെ പ്രതിനിധി)
  •  (വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി)