ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ജെൻഡർ  ജസ്റ്റിസ് ഫോറം

ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഫോറം

ആമുഖം

2021 ജൂലൈ 16 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിന് അനുസൃതമായി 2021 ജൂലൈ 28 ന് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവ്വകലാശാലയിലെ ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഫോറം സ്ഥാപിതമായി.   കാമ്പസിൽ ലിംഗസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഔപചാരിക സംഘടനയായ ജൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഫോറം അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ, അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും ലിംഗ-സമത്വ അന്തരീക്ഷം വളർത്തുന്നതിനുമായി വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. . നിലവിൽ ഡോ.മല്ലിക എം.ജി അധ്യക്ഷയായ അഞ്ചംഗ കമ്മിറ്റിയിൽ, ശ്രീമതി ഹനീഷ ടി.പി, ശ്രീമതിഫസീല സി എന്നീവർ  അനധ്യാപക പ്രതിധികളായും കുമാരി ധാത്രിയ, കുമാരി ചന്ദന എന്നിവർ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളായും  സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.

 

ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം

 

2021 ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് അന്നത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ അനിൽ വള്ളത്തോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദ്യ മീറ്റിംഗോടെയാണ് ഫോറത്തിൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ലിംഗനീതിയും സമത്വവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അസംഖ്യം പ്രവർത്തന  പരിപാടികൾക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും ഈ ഫൊറം വേദിയൊരുക്കി.

 

പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും

 

വർഷങ്ങളായി, ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഫോറം നിരവധി പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു. ലിംഗ അനീതിയെക്കുറിച്ചും സമത്വത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ജീവനക്കാരെയും ബോധവത്കരിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന പതിവ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ മുതൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം  പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യോഗ, ആരോഗ്യ പരിശീലന സെഷനുകളും ഇവയിൽ ചിലതാണ്. . ലിംഗനീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള റാലികളിലൂടെയും ചർച്ചകളിലൂടെയും  സംവാദങ്ങളിലൂടെയും  സർവ്വകലാശാലസമൂഹത്തെ ലിംഗനിതി എന്ന ആശയത്തിനൊപ്പം നടത്താൻ ഈ ഫോറത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

 

സർവകലാശാലയ്ക്കുള്ളിലെ ലിംഗസമത്വം വിലയിരുത്തുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഫോറം സമഗ്രമായ സർവേ നടത്തുകയും  ജെൻഡർ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. .  ലിംഗനീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജൻഡർ പാർക്കിൽ വച്ചു നടത്തിയ സംസ്ഥാന തല  സർഗ്ഗാത്മക പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവക്കുകയും ചെയ്തു.   

2023 ലെ വനിതാ ദിനാഘോഷ വേളയിൽ കോഴിക്കോട് സപോർട്സ് കൗണ്സിലിന്റെയും വിംഗ്സ് കേരളയുടെയും സഹകരണത്തോടെ  സംസ്ഥാനതലത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി ഒട്ടേറേ മൽസരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. വനിതാ വോളിബോൾ, ചെസ്സ് ടൂർണമെൻ്റുകൾ, നീന്തൽ മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചതിനൊപ്പം കലാപ്രകടനങ്ങളും നടത്തി. 2024 ൽ, തിരുർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ അംഗൻവാടി ടീച്ചർമാർക്കുമായി  ലിംഗനീതിയെക്കുറിച്ച് ദ്വി ദിന ശിൽപശാല നടത്തി. അംഗൻവാടി വർക്കർമാരും  ഹെൽപ്പർമാരും പങ്കെടുത്ത ആ പരിപാടി സാമൂഹ്യ ഇടപെടലിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്.  

ലിംഗനീതി എന്ന വിഷയത്തിൽ കവിത, കഥാ രചന, ഉപന്യാസ രചന, ചിത്രകല, കാർട്ടൂൺ എന്നിവയിൽ സംസ്ഥാനതല മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.  സ്തീസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുഞ്ചൻ സ്മാരക വനിതാ കോളെജിന്റെയും  വനിതാകമ്മീഷന്റെയും സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ സ്ത്രീ സുരക്ഷ സെമിനാർ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കാണിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. 

കൂടാതെ, ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവകലാശാലയിലെ എന് എസ് എസുമായി സഹകരിച്ചുകോണ്ട് നിരവധി പരിപാടികൾ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തുകയുണ്ടായി.  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആർത്തവ കപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർത്തവ ശുചിത്വം സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരിപാടി അത്തരത്തിലൊന്നാണ്. കൂടാതെ ജൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സഹവാസ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്ദരുമായി സംവധിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  ജെൻഡർ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സർവേ നടത്തുകയും സാമൂഹിക ഇടപെടലിനുള്ള അവസരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.

ലിംഗ നീതി  സംബന്ധിച്ച് മാഗസിൻ  ഇറക്കിക്കൊണ്ട് സർഗാത്മകമായ ഇടപെടലും സജീവമാക്കാൻ ഫോറത്തിന് കഴിഞിട്ടുണ്ട്. 

ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഫോറത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്തും വിശാലമായ സമൂഹത്തിലും ലിംഗ അവബോധം ഗണ്യമായി ഉയർത്താൻ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം, സ്‌പോർട്‌സ്, കല, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടപെടലുകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പ്രവർത്തങ്ങങ്ങളിലൂടെ  ലിംഗപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മിക്കവാറും എല്ലാ സർവകലാശാലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചലനാത്മകവും സജീവവുമായ ഒരു സ്ഥാപനമായി ജൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഫോറം ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ  മാറിയിട്ടുണ്ട്. 

 ഉപസംഹാരം

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവ്വകലാശാലയിലെ ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഫോറം ലിംഗസമത്വത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും ആശയം സമൂഹത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി . സമർപ്പിതവും ബഹുമുഖവുമായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ, നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഉൾചേർക്കലിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ട്ടിക്കുന്നു. സാമൂഹികമായ എല്ലാ തിൻമകളെയും അനാചാരങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി പുതിയൊരു നാളെക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തത്തിൽ ജൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഫോറം സജീവമായി നിലക്കോള്ളുന്നു. 

ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഫോറം  മാഗസിൻ