ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാല പി ജി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി(17/07/2021)വരെ  നീട്ടിയിരിക്കുന്നു

മലയാള സർവകലാശാല പി ജി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി(17/07/2021)വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു

അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു

Download File