ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പി ജി പ്രവേശനം 2024- അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു

പി ജി പ്രവേശനം 2024- അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു

മലയാള സർവകലാശാല 2024-25 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പി ജി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.

 

Download File