ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പി ജി പ്രവേശനം 2024- അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയ്യതി 2024 ജൂൺ 5

പി ജി പ്രവേശനം 2024- അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയ്യതി 2024 ജൂൺ 5

മലയാള സർവകലാശാല പി ജി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 2024 ജൂൺ 5 വരെ നീട്ടി.

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനും വിശദ വിവരങ്ങൾക്കുമായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Download File