ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പി ജി പ്രവേശനം അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 5 വരെ നീട്ടി.

പി ജി പ്രവേശനം അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 5 വരെ നീട്ടി.

Download File