ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

എഴുത്തുകാരൻ എം മുകുന്ദൻ , ഊരാലുങ്കൽ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ രമേശൻ പാലേരി എന്നിവർ മലയാള സർവകലാശാല സന്ദർശിച്ചു

എഴുത്തുകാരൻ എം മുകുന്ദൻ , ഊരാലുങ്കൽ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ രമേശൻ പാലേരി എന്നിവർ മലയാള സർവകലാശാല സന്ദർശിച്ചു

എഴുത്തുകാരൻ എം മുകുന്ദൻ , ഉരലുങ്കൽ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ രമേശൻ പാലേരി എന്നിവർ മലയാള സർവകലാശാല സന്ദർശിക്കുകയും വൈസ് ചാൻസലറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു.