ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

സോഷ്യോളജി പ്രഭാഷണ പരമ്പര : രജനി പാൽരിവാല

സോഷ്യോളജി പ്രഭാഷണ പരമ്പര : രജനി പാൽരിവാല