ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

സമീക്ഷ : സോഷ്യോളജി  ദേശീയ സമ്മേളനം 2017

സമീക്ഷ : സോഷ്യോളജി ദേശീയ സമ്മേളനം 2017