ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറായി ഡോ . എൽ സുഷമ ചുമതലയേറ്റു.

മലയാള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറായി ഡോ . എൽ സുഷമ ചുമതലയേറ്റു.