ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഡോ. സെയ്തലവി. സി

ഡോ. സെയ്തലവി. സി

ഡോ : സെയ്തലവി. സി

പ്രൊഫസര്‍, തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി, വക്കാട് പി ഒ, തിരൂർ, മലപ്പുറം ഡി., കേരളം, ഇന്ത്യ 676502

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

പി. എച്ഛ്. ഡി, സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ്, മൈസൂർ സർവകലാശാല 

എം. എ. ഭാഷാശാസ്ത്രം, എം.എ. ഇംഗ്ലീഷ്, എം.എ. സോഷ്യോളജി, എം.എ. മലയാളം

നെറ്റ് (ഭാഷാശാസ്ത്രം), നെറ്റ് (മലയാളം), നെറ്റ് (സോഷ്യോളജി), നെറ്റ് (ഇംഗ്ലീഷ്) സെറ്റ് (സോഷ്യോളജി)

ബി. എഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ്

Certificate in Teaching English

Certificate in Computer Application

താല്പര്യമുള്ള മേഖല

സ്വനിമ വിജ്ഞാനം ,അർദ്ധ വിജ്ഞാനം, വ്യാകരണം, സാമൂഹ്യ ഭാഷ ശാസ്ത്രം

Phone: +91 9895012935

Email: saidmuty@gmail.com

saidmuty@gmail.com

പുരസ്കാരങ്ങളും ബഹുമതികളും

യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന സന്ദർശന സ്കോളറിനായുള്ള ഫുൾബ്രൈറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ്