ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഡോ. ധന്യ. ആര്‍

ഡോ. ധന്യ. ആര്‍

ഡോ. ധന്യ. ആര്‍

 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ & സ്‌കൂൾ ഡയറക്ടർ

പരിസ്ഥിതിപഠനം

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല, തിരൂര്‍

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

പിഎച്ച്ഡി വിഷയം

“Status and Ecology of House Sparrow Passer domesticusalong an urban to rural gradient in Coimbatore, India”.

ബിരുദാനന്തര ബിരുദം

"Ecology and Environmental Sciences"

ഔദ്യോഗിക നേട്ടങ്ങൾ

  • മലയാളസര്‍വകലാശാലയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ്‌v Kerala Forest Research Institute -Â Department of  Science and Technology (DST) Women Scientist ആയിരുന്നു.
  • DST - Rajat Jayanti - Science Communicator Award, UNEP - Eco-Peace Leadership Award, DST - Women Scientist Award, Idea Wild Equipment Grant, UNEP - Oversea Branch Officerഎന്നീ അംഗീകാരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • Peer reviewed ജേർണലിൽ 6 പേപ്പറുകളും 9 സാങ്കേതിക പഠന റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

വിശദമായ പ്രൊഫൈൽ കാണുന്നതിന്