ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഡോ. കെ. വി. ശശി

ഡോ. കെ. വി. ശശി

ശ്രീ. കെ. വി. ശശി

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍, സംസ്‌കാരപൈതൃകപഠനം, തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല, തിരൂര്‍

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

സംസ്‌കൃതസര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് മലയാളത്തില്‍ എം.ഫില്‍.

ജോലി പരിചയം

  • 2001 മുതല്‍ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം സംസ്‌കൃതസര്‍വകലാശാല മലയാളവിഭാഗത്തില്‍  അധ്യാപനം(കരാര്‍).
  • ഇപ്പോള്‍ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല സംസ്‌കാരപൈതൃകപഠനവിഭാഗത്തില്‍ അധ്യാപകന്‍. 
  • മലയാളം റിസര്‍ച്ച് ജേണല്‍ ദളിത്‌വിമര്‍ശം പതിപ്പിന്റെ ഇഷ്യുഎഡിറ്റര്‍ ആയി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.

പിഎച്ഛ്.ഡി പഠന വിഷയം.

 ഭാഷാകൗടലീയം: സംസ്‌കാരവിശകലനം 

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

  • അതിക്രമങ്ങള്‍: സിദ്ധാന്തം വിമര്‍ശനം സിനിമ,
  • മലയാളചലച്ചിത്രഗാനം: കാമന ശരീരം ദേശം(എഡി)
  • എഴുത്ത്
  • ഈഴവശിവന്‍:നവോത്ഥാനം അനന്തരം
  • പോസ്റ്റ്‌കൊളോണിയല്‍വിമര്‍ശം: മലയാളവഴികള്‍(എഡി) 
  • അക്കാദമികജേണലുകളില്‍ മുപ്പത്തൊന്നും (31) പോപ്പുലര്‍ ജേണലുകളില്‍ ഇരുപത്തൊമ്പതും (29) പ്രബന്ധങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
  • മുപ്പത്തിമൂന്നു(33) ദേശീയസെമിനാര്‍കളില്‍ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. പത്ത് പുസ്തകം/സമാഹാരത്തില്‍ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

മെയില്‍: kvssimpa@gmail.com

വിശദമായ പ്രൊഫൈൽ കാണുന്നതിന്