ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വൈസ് ചാന്‍സലര്‍

വൈസ് ചാന്‍സലര്‍

 

ഡോ. എൽ. സുഷമ