ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

നേട്ടങ്ങള്‍-പരിസ്ഥിതിപഠനം

നേട്ടങ്ങള്‍-പരിസ്ഥിതിപഠനം

  • പരിസ്ഥിതി പഠനവിഭാഗം – യുണൈറ്റഡ് നേഷന്‍സിന്റെ ഇക്കോപീസ് ലീഡര്‍ഷിപ്പ്    സെന്ററുമായി ച്ചേര്‍ന്ന് എം.ഒ.യു ലേര്‍പ്പെടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ നടന്നുകൊണ്ടി രിക്കുന്നു.
  • ഏകദേശം 22 ഓളം വരുന്ന അംഗീകൃത ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, കേരള ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ    കീഴിലുള്ള  എന്‍.ജി.ഒ കള്‍ എന്നിവരുമായി എം.ഒ.യുവില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിനുള്ള നടപടി   ക്രമങ്ങള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
  • CUBE ഫെല്ലോഷിപ്പിന് അര്‍ഹയായി

    നഗര പരിസ്ഥിതിയിലെ  ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കി വരുന്ന CUBE ഫെല്ലോഷിപ്പിന് മലയാളസര്‍വകലാശാലയിലെ പരിസ്ഥിതി പഠനം രണ്ടാം വര്‍ഷ എം. എ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായ ധിംന രാജ് അര്‍ഹയായി. കോയമ്പത്തൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള സെന്റർ ഫോർ അർബൻ ബയോഡൈവേഴ്‌സിറ്റി കൺസെർവഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന സ്ഥാപനമാണ്  ഗവേഷണ തല്പരരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എം എ ഡിസേര്‍ട്ടേഷൻ ചെയ്യുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നത് . പരിസ്ഥിതി പഠന വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. ധന്യ ആർ ന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള “തിരൂർ പുഴയുടെ നഗര പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണം” എന്ന ഗവേഷണത്തിനാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്.