ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സാഹിത്യം

സാഹിത്യപഠനം

മലയാളഭാഷയും സാഹിത്യവും സമഗ്രമായി പഠിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പാഠ്യപദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കവിതയുടെയും...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
സാഹിത്യരചന

സര്‍ഗ്ഗാത്മകസാഹിത്യരചന, തിരക്കഥാരചന, ഫീച്ചര്‍, പുസ്തകപ്രസാധനം, എഡിറ്റിംഗ്, സാഹിത്യമാസികാ പ്രവര്‍ത്തനം, പത്രപ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ആഴത്തിലുള്ള അറിവും പരിചയവും പകരുകയാണ്...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക