ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പൈതൃകപഠന ഫാക്കൽറ്റി

സംസ്കാര പൈതൃകപഠന സ്‌കൂൾ

  മലയാളഭാഷ,സാഹിത്യം,സംസ്കാരം,പൈതൃകം എന്നിവ സവിശേഷമായി  പഠിക്കുന്നതിന് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന എം.എ മലയാളം (സംസ്കാരപൈതൃകം)  പ്രോഗ്രാമിൽ ആകെ 15 കോർകോഴ്സുകളും...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക