ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വിദ്യാര്‍ഥിക്ഷേമം

വിദ്യാര്‍ഥിക്ഷേമം

നക്ഷത്ര സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്

പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്തി ഓരോ ക്ലാസിലെയും മൂന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മികവിനുള്ള അംഗീകാരമായി നക്ഷത്ര സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കി വരുന്നു. ഒന്നാംവര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനായി നടത്തുന്ന പ്രത്യേക പരീക്ഷയുടെയും ഡിഗ്രിയുടെയും സ്‌കോറും രണ്ടാംവര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷകളുടെ സ്‌കോറും കണക്കിലെടുത്താണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന്റെ അര്‍ഹത നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും മൂന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കാണ് നക്ഷത്ര സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹത. പ്രതിവര്‍ഷം 15,000 രൂപയാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക. ആദ്യ മൂന്നു സ്ഥാനം നേടിയവര്‍ക്കിടയില്‍ ഒരേ സ്‌കോര്‍ ലഭിച്ച ഒന്നിലധികം പേരുണ്ടെങ്കില്‍ തുക തുല്യമായി പങ്കുവെച്ച് നല്‍കും.

2016-17 വര്‍ഷത്തിലെ നക്ഷത്ര സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹരായവര്‍

2017-18 വര്‍ഷത്തിലെ നക്ഷത്ര സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹരായവര്‍

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ രചനകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം

മലയാളസര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സര്‍ഗശേഷി പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അവരുടെ രചനകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം നല്‍കി വരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി അയ്യായിരം രൂപ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടി

  • വിദഗ്ദ്ധരായ പരിശീലകരെയും മോട്ടിവേഷന്‍ പ്രഭാഷകരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന ജീവനനൈപുണി പരിശീലനങ്ങള്‍.
  • സിവില്‍ സര്‍വീസ് ഓറിയന്റേഷന്‍ പ്രോഗ്രാം 2016
  • യു.ജി.സി.യുടെ നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പരിശീലനം

റാഗിംഗ് വിരുദ്ധ സെല്‍

വിദ്യാര്‍ഥിക്ഷേമ ഡീനിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തിലുള്ള ഈ സെല്‍ കാമ്പസ് റാഗിംഗ് വിമുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

സര്‍വകലാശാല റാഗിംഗ് വിമുക്ത, ലഹരിവിരുദ്ധ കാമ്പസായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവരാവകാശ സെല്‍

സര്‍വകലാശാലാ അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസര്‍ ശ്രീ കെ. രത്‌നകുമാര്‍ ആണ് വിവരാവകാശ ഓഫീസര്‍. ഡോ. ടി. അനിതകുമാരി (രജിസ്ട്രാര്‍ ഇന്‍ ചാര്‍ജ്) ആണ് അപ്പീല്‍ അധികാരി.

പഠനയാത്ര

ഒന്നാം വര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കേരളത്തിനകത്തും രണ്ടാം വര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കേരളത്തിനു പുറത്തും പഠനയാത്രയ്ക്കായി യഥാക്രമം ഒരാള്‍ക്ക് Rs. 4,000/-, Rs. 7,500/- എന്ന തോതില്‍ ഗ്രാന്റ് നല്‍കിവരുന്നു.

വിദ്യാര്‍ഥിക്ഷേമത്തിനുള്ള കമ്മിറ്റികള്‍

വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കാനും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനുമായി വിവിധ കമ്മിറ്റികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

വിദ്യാര്‍ഥിക്ഷേമ ഡീന്‍

ഡോ. സതീഷ് പാലങ്കിയാണ് വിദ്യാര്‍ഥിക്ഷേമ ഡയറക്ടര്‍

പഠനത്തിനൊപ്പം തൊഴില്‍ പദ്ധതി

മലയാളസര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകാനും പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്‍കുകയുണ്ടായി.

ഓഫീസ് ജോലികള്‍, സ്റ്റോറും സ്റ്റോക്കും സംബന്ധമായ കണക്കെടുപ്പ്, സര്‍വകലാശാലയില്‍ നടത്തുന്ന ചടങ്ങുകളുടെ പരിപാടികളുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍, പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങ്, പുസ്തകങ്ങളുടെ എഡിറ്റിങ്ങ്, ഡി.റ്റി.പി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ലേ ഔട്ട് ജോലികള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സേവനം ക്ലാസ് സമയത്ത് ഒഴികെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. ഇത്തരത്തില്‍ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാന്‍ സന്നദ്ധരായവരും മുന്‍കാല പരിചയമുള്ളവരുമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഒരു പാനല്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസില്‍ തയ്യാറാക്കി, ആവശ്യാനുസരണം ഊഴമനുസരിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ രജിസ്ട്രാര്‍ നിയോഗിക്കണമെന്നാണ് നിബന്ധന.

ഒരു മണിക്കൂര്‍ സേവനത്തിന് ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് 150 രൂപ നിരക്കില്‍ പ്രതിഫലം നല്‍കാം. ഒരു മാസം പരമാവധി പത്ത് മണിക്കൂറില്‍ കൂടുതല്‍ ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ ഇപ്രകാരം നിയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല.

ചംക്രമണ ക്ഷേമനിധി

അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന വിധം ഒരു ചംക്രമണ ക്ഷേമനിധി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രജിസ്ട്രാര്‍ ആണ് ഇതിന്റെ കൈകാര്യ കര്‍ത്താവ്.

വാഹനം

നഗരത്തില്‍ നിന്നുമകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കാമ്പസിലേക്ക് അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുമായി സര്‍വകലാശാല വാഹനസൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഈ സൗകര്യം സൗജന്യമാണ്.

ഹോസ്റ്റല്‍ സൗകര്യം

നിലവില്‍ വാടകക്കെട്ടിടത്തിലാണ് ഹോസ്റ്റല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഗവേഷക വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം ഹോസ്റ്റല്‍ സൗകര്യം നല്‍കുന്നു. ഹോസ്റ്റലിലെ പാചകവാതക ചെലവ് പൂര്‍ണമായും സര്‍വകലാശാലയാണ്  വഹിക്കുന്നത്.

വനിതാ പരാതിപരിഹാര സെല്‍

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനും അതു സംബന്ധമായ പരാതികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഈ സെല്ലിലെ അംഗങ്ങള്‍ താഴെ പറയുന്നവരാണ്.

പ്രൊഫ. ടി. അനിതകുമാരിയാണ് ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍

അംഗങ്ങള്‍

  1. ഡോ. സ്മിത കെ. നായര്‍
  2. ഡോ. രോഷ്‌നി സ്വപ്ന
  3. ഡോ. മോളി കുരുവിള, കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല (പുറമെ നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധാംഗം)

പുസ്തക കൂപ്പണ്‍ പദ്ധതി

സര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്  പുസ്തകം വാങ്ങാനായി ഒരു വര്‍ഷം 500 രൂപയുടെ  കൂപ്പണ്‍ നല്‍കി വരുന്നു. കൂപ്പണുകള്‍ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് ആ വിലയ്ക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ 20 ശതമാനമെങ്കിലും ഡിസ്‌കൗണ്ടോടുകൂടി കേരളഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ്, ഡി.സി. ബുക്‌സ്, സാഹിത്യ പ്രവര്‍ത്തക സഹകരണ സംഘം, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, പൂര്‍ണ പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്, കറന്റ് ബുക്‌സ്, കോസ്‌മോ ബുക്‌സ് എന്നീ പ്രമുഖ പ്രസാധകരുടെ പുസ്തകശാലകളില്‍ നിന്ന് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കൂപ്പണ്‍ തുക സര്‍വകലാശാല പുസ്തക ശാലക്ക് നല്‍കും.