ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സ്‌ത്രീ സാഹിത്യ പഠനകേന്ദ്രം

സ്‌ത്രീ സാഹിത്യ പഠനകേന്ദ്രം

  1. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ സ്‌ത്രീ സാന്നിദ്ധ്യങ്ങളെ ചരിത്രപരമായി ക്രമപ്പെടുത്തികൊണ്ട്, അവരുടെ സംഭാവനകൾ ക്രോഡീകരിക്കുകയും ,അവയെ സൗന്ദര്യ ശാസ്‌ത്രപരമായി പഠന വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുക
  2. ദേശീയവും അന്തർദേശിയവുമായ സ്ത്രീപക്ഷ സാഹിത്യത്തിൽ മലയാളത്തിന്റെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കുവാനും മലയാള സ്‌ത്രീ ഭാവന മുഖ്യധാരാ സാഹിത്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും രേഖപ്പെടുത്തുവാനും ശ്രമിക്കുക
  3. മലയാള മനസിലെ പുരുഷകാമനകൾക്കെതിരെയുള്ള ഭാവനാപ്രതിരോധങ്ങൾ ആശയപരമായും സൈദ്ധാന്തികമായും ലാവണ്യാത്മകമായും സ്‌ത്രീ സാഹിതിയിലുടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പൊതുജനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക.

കമ്മിറ്റി കൺവീനർ

  • ഡോ. ടി അനിതകുമാരി

ഫോൺ : 9846755915

ഇ മെയിൽ - dranithakumary@gmail.com

കമ്മിറ്റി അംഗംങ്ങൾ

  • ഡോ . മിനി സുകുമാർ
  • ഡോ . എം ഡി രാധിക
  • ഡോ . സുനിത ടി വി