ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ജേണല്‍ പ്രസിദ്ധീകരണ കമ്മിറ്റി

ജേണല്‍ പ്രസിദ്ധീകരണ കമ്മിറ്റി

  • ഡോ. സി. സെയ്തലവി (അസോ. പ്രൊഫസര്‍)
  • ശ്രീ. കെ. എസ്. ഹക്കിം (അസി. പ്രൊഫസര്‍)