ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു

ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു

ഡിസംബര്‍ 8, 9 തീയതികളില്‍ ചരിത്രവിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പുരാതത്ത്വവിജ്ഞാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒന്നാംവര്‍ഷ ചരിത്രവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ പഠനക്ലാസ്സുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡോ. മാഥവി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍, മാര്‍ത്തോമ കോളേജ് ഫോര്‍ വിമന്‍, പെരുമ്പാവൂര്‍, ക്ലാസ്സുകള്‍ക്ക് നേതൃത്വ നല്‍കി.