ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഇന്‍ക്യുബേഷന്‍ സെന്‍റര്‍ കമ്മിറ്റി

ഇന്‍ക്യുബേഷന്‍ സെന്‍റര്‍ കമ്മിറ്റി

  • ഡോ. അശോക് ഡിക്രൂസ് (കണ്‍വീനര്‍)
  • ശ്രീമതി ശ്രീജ വി. (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. സ്മിത കെ. നായര്‍ (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. രോഷ്നി സ്വപ്ന (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ശ്രീമതി രാഗിണി കെ. എസ്. (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. ശ്രീജ എല്‍.ജി. (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. ധന്യ ആര്‍. (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ശ്രീ. കെ. എസ്. ഹക്കിം (വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്‍)
  • ഡോ. ജി. സജിന (അസി. പ്രൊഫസര്‍)