ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ഹ്രസ്വ ചിത്രമത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം

ഹ്രസ്വ ചിത്രമത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം

കോഴിക്കോട് കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയന്‍സ് 2018 മാര്‍ച്ചില്‍ നടത്തിയ ഹ്രസ്വ ചിത്രമത്സരത്തില്‍ ഭാഷാശാസ്ത്രവിഭാഗം ഗവേഷകവിദ്യാര്‍ത്ഥി ശ്രീ. ആര്‍. ശെല്‍വരാജ് നിര്‍മിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഒരു കുഞ്ഞു ധൈര്യം’ എന്ന ചിത്രം രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി

.