ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സാഹിത്യപഠന വിഭാഗം  പിഎച്ച്.ഡി തുറന്ന വാചാപരീക്ഷ (Ph.D Open Defence)

സാഹിത്യപഠന വിഭാഗം പിഎച്ച്.ഡി തുറന്ന വാചാപരീക്ഷ (Ph.D Open Defence)

                                                                                                       

ക്ഷണപത്രം

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാലയിലെ സാഹിത്യപഠന  വിഭാഗം  ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയായ “അര്‍ച്ചന മോഹന്‍റെ  പി.എച്ഛ്ഡി തുറന്ന വാചാപരീക്ഷ ബഹു: വൈസ്‌ചാൻസലറുടെ അനുമതിയോടെ  സെപ്റ്റംബർ 29 രാവിലെ 11.30 ന് ഓൺലൈനായി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നവിവരം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ലിങ്ക്താഴെ നൽകുന്നു.ഏവരുടെയും പങ്കാളിത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രബന്ധശീർഷകം:സ്ത്രീസ്വത്വനിര്‍മ്മിതി -തെരഞ്ഞെടുത്ത രചനകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനം

മാർഗദർശി:പ്രൊ. ടി .അനിതകുമാരി

ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ലിങ്ക്:: https://meet.google.com/bob-mzxf-ped

വിശ്വാസപൂർവം,

ഡോ.രോഷ്നിസ്വപ്ന

വകുപ്പധ്യക്ഷ