ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

സ്വകാര്യബസ് പണിമുടക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് മലയാളസര്‍വകലാശാലയില്‍ ഇന്ന് (12.01.18) നടത്താനിരുന്ന എം.എ പരീക്ഷകള്‍ 15ലേക്കും 15ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നവ 17ലേക്കും മാറ്റി. ജനുവരി 17ന് നടത്താനിരുന്ന പരിസ്ഥിതിപഠനം എം.എ പരീക്ഷ 16ന് നടത്തുമെന്ന്  പരീക്ഷാകണ്‍ട്രോളര്‍ അറിയിച്ചു.

സ്വകാര്യബസ് പണിമുടക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് മലയാളസര്‍വകലാശാലയില്‍ ഇന്ന് (12.01.18) നടത്താനിരുന്ന എം.എ പരീക്ഷകള്‍ 15ലേക്കും 15ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നവ 17ലേക്കും മാറ്റി. ജനുവരി 17ന് നടത്താനിരുന്ന പരിസ്ഥിതിപഠനം എം.എ പരീക്ഷ 16ന് നടത്തുമെന്ന് പരീക്ഷാകണ്‍ട്രോളര്‍ അറിയിച്ചു.