ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാളസര്‍വകലാശാല  പി ജി കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

മലയാളസര്‍വകലാശാല പി ജി കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല 2022 അദ്ധ്യയനവര്‍ഷത്തെ പി  ജി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനായി സന്ദർശിയ്ക്കുക