ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാളസര്‍വകലാശാല എം.എ. 2, 4 സെമസ്റ്ററുകളുടെ പരീക്ഷഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു