ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഫാക്കൽറ്റി ഉപദേശകസമിതികളിൽ നിന്നും രണ്ടു വൈസ് ചെയർമാൻമാരെ നിർവാഹകസമിതിയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

ഫാക്കൽറ്റി ഉപദേശകസമിതികളിൽ നിന്നും രണ്ടു വൈസ് ചെയർമാൻമാരെ നിർവാഹകസമിതിയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

Download File