ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പി ജി പ്രവേശനം 2022 – പ്രവേശന പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.