ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല – പൊതുസഭ വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്.

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല – പൊതുസഭ വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്.

പഠനസ്‌കൂള്‍ ഡയറക്ടര്‍മാര്‍, മുഴുവന്‍സമയ അദ്ധ്യാപകര്‍ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പൊതുസഭ വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്.

Download File