ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പരീക്ഷഫലം

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പരീക്ഷഫലം

                                                                                             

 

തിരൂര്‍: തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാലയുടെ രണ്ട്, നാല് സെമസ്റ്റര്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ  പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പരീക്ഷ ഫലത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക