ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

“ജൈവ വൈവിധ്യം ” പ്രശ്നോത്തരി മത്സരം

“ജൈവ വൈവിധ്യം ” പ്രശ്നോത്തരി മത്സരം

പരിസ്ഥിതി പഠന വിഭാഗവും എന്‍ എസ എസും സംയുക്തമായി “ജൈവ വൈവിധ്യം ” എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രശ്നോത്തരി മത്സരം – മാര്‍ച്ച്‌ 13 ന് .

Download File