ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

കോഴ്‌സിന്റെ പേരുമാറ്റം: എം.എ. വികസനപഠനം (തദ്ദേശവികസനം) 

കോഴ്‌സിന്റെ പേരുമാറ്റം: എം.എ. വികസനപഠനം (തദ്ദേശവികസനം) 

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാലയില്‍ എം.എ. തദ്ദേശവികസനപഠനം എന്ന പേരില്‍ നില നിന്നിരുന്ന കോഴ്‌സ് എം.എ. വികസനപഠനം എന്ന പേരില്‍ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും പ്രവേശനവിജ്ഞാപനം നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പ് അക്കാദമിക് കൗണ്‍സില്‍ യോഗം ചേരാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതിനാല്‍ എം.എ. തദ്ദേശവികസനപഠനം എന്നുതന്നെയാണ് 2019 ലെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്.  എന്നാല്‍ 14.05.19 ന് ചേര്‍ന്ന അക്കാദമിക് കൗണ്‍സില്‍ യോഗം പ്രസ്തുത കോഴ്‌സിന്റെ പേര് എം.എ. വികസനപഠനം (തദ്ദേശവികസനം) എന്നു തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തിയതിനാല്‍ എം.എ. തദ്ദേശവികസനം എന്ന പേരില്‍ പ്രവേശന വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ച കോഴ്‌സ് എം.എ. വികസനപഠനം (തദ്ദേശവികസനം) എന്ന പേരിലാവും നടക്കുക എന്നറിയിക്കുന്നു.
രജിസ്ട്രാര്‍ ഇന്‍ ചാര്‍ജ്‌