ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഓഫിസ് ആവശ്യത്തിന് ലാപ്ടോപ്പ് ,പ്രിൻറർ എന്നിവ  വാങ്ങുന്നതിനു ക്വട്ടേഷൻ  ക്ഷണിക്കുന്നു

ഓഫിസ് ആവശ്യത്തിന് ലാപ്ടോപ്പ് ,പ്രിൻറർ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനു ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു

Download File