ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഒന്നാം വർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്

ഒന്നാം വർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്

വൈസ് ചാൻസലർ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു
ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ലിങ്ക്: https://meet.google.com/uyr-tcfk-hha
യൂട്യൂബ് ലൈവ് ലിങ്ക്(2/11/2020): https://youtu.be/-jgiol8Si4s
Download File