ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്ത്  എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവകലാശാല ആസ്ഥാനമന്ദിരത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം-16/02/2021 വൈകുന്നേരം 4.30 ന്

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവകലാശാല ആസ്ഥാനമന്ദിരത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം-16/02/2021 വൈകുന്നേരം 4.30 ന്

Download File