ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഗവേഷണ ബ്ളോക്ക് ഉദ്‌ഘാടനം

ഗവേഷണ ബ്ളോക്ക് ഉദ്‌ഘാടനം