ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ എഴുത്തുകാരികളുടെ സമ്മേളനം

ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ എഴുത്തുകാരികളുടെ സമ്മേളനം