ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ശ്രീ. കെ. എസ്‌.  ഹക്കിം

ശ്രീ. കെ. എസ്‌. ഹക്കിം

ശ്രീ. കെ. എസ്. ഹക്കിം

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

എം.എ, സോഷ്യോളജി, ഡല്‍ഹി സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്‌സ്, ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാല

എം.ഫില്‍, സോഷ്യോളജി, ഡല്‍ഹി സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്‌സ്, ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാല

''FROM ABSTRACT TO CONCRETE : A HISTORICAL SOCIOLOGY OF THE MAKING OF THE COMMUNIST MOVEMENT IN MALABAR, KERALA'' എന്ന ഗവേഷണ പ്രബന്ധം ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാലയിലെ സോഷ്യോളജി വിഭാഗത്തിൽ  പിഎച്ഛ്.ഡി ബിരുദത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു.

താൽപര്യമുള്ള മേഖലകൾ

Classical Sociology, Economic Sociology, Political Sociology, Social Movements, Sociology of Literature, Symbols and Symbolism, Sociology of Films, Sociology of Music and Political Economy of Kerala Society.

വിശദമായ പ്രൊഫൈലിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക