ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ശ്രീ. കെ. എസ്‌.  ഹക്കിം

ശ്രീ. കെ. എസ്‌. ഹക്കിം

ശ്രീ. കെ. എസ്. ഹക്കിം

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ &  വകുപ്പ് മേധാവി

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

എം.എ, സോഷ്യോളജി, ഡല്‍ഹി സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്‌സ്, ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാല

എം.ഫില്‍, സോഷ്യോളജി, ഡല്‍ഹി സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്‌സ്, ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാല

''അമൂര്‍ത്തതയില്‍ നിന്നും മൂര്‍ത്തതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം: കേരളത്തിലെ പാര്‍ലമെന്ററി കമ്യൂണിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാമൂഹികശാസ്ത്ര അവലോകനം'' എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഗവേഷണജോലികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു (ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാല, സോഷ്യോളജി വിഭാഗം പിഎച്ഛ്.ഡി ബിരുദത്തിന്)

താൽപര്യമുള്ള മേഖലകൾ

Classical Sociology, Economic Sociology, Political Sociology, Social Movements, Sociology of Literature, Symbols and Symbolism, Sociology of Films, Sociology of Music and Political Economy of Kerala Society.

വിശദമായ പ്രൊഫൈലിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക