ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഡോ.സൂസമ്മ ഐസക്

ഡോ.സൂസമ്മ ഐസക്

ഡോ.സൂസമ്മ ഐസക്

(അതിഥി അദ്ധ്യാപിക )

 

വിശദമായ ബയോഡാറ്റ